بیمه شده گرامی شما می توانید با وارد نمودن کد ملی و شماره شناسنامه از وضعیت پرونده های بیمارستانی تحویلی به بیمه ایران آگاهی پیدا کنید


برای تصویر جدید کلیک کنید

لطفاٌ کمی صبر کنید


لطفاٌ کمی صبر کنید

نام و نام خانوادگی نام بیمه گذار تاریخ بستری نام مرجع درمانی تاریخ تحویل پرونده به بیمه ایران توضیحات